BŁĄD: Nie można nawiązać połączenia z bazą MYSQL. Najprawdopodobniej złe dane
Dane:
Host: localhost .
Login: hunterbr_4.
Hasło: *-*.
Baza: hunterbr_4.